Krever opprydning i UDI og UNE

Venstres nestleder Trine Skei Grande har i lang tid fått henvendelser fra folk som har fått elendig behandling i Utledningsforvaltningen, både i UDI og i UNE.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Arrogante medarbeidere, endeløs venting i telefonkø, urimelig lang saksbehandling og manglende svar på skriftlige henvendelser. I dag kommer Bjarne Håkon Hanssen til Stortinget og redegjør for hva som kan gjøres for å rydde opp i ukulturen.

Noe galt med holdningene
Som stortingsrepresentant får hun mange henvendelser om ulike saker.

– Jeg får særlig mange henvendelser innen utlendingsfeltet. En ting som skiller disse henvendelsene fra andre er at samtlige føler seg dårlig behandlet av Utlendingsdirektoratet og/eller Utlendingsnemnda, sier Skei Grande.

 Trine Skei Grande tar et oppgjør med holdningene i UDI og UNE.

Trine Skei Grande tar et oppgjør med holdningene i UDI og UNE.
Foto: Rune Kongsro

– Jeg har får historier om arrogante medarbeidere, feil som verken innrømmes eller beklages, endeløs venting i telefonkø og lang saksbehandling uten foreløpige svar. Jeg er sikker på at det arbeider mange flinke og hyggelige mennesker i Utlendingsforvaltningen, men mengden av historier og henvendelser gir følelsen av at noe må være galt med holdningene som råder i UDI og UNE, sier Trine Skei Grande.

Mistenkeliggjort
Mange føler seg mistenkeliggjort og opplever å bli behandlet som kriminelle.

– Slik kan vi ikke akseptere i et norsk forvaltningsorgan. Selv om utlendingefeltet er et svært krevende arbeidsfelt, har folk som henvender seg dit krav på å bli møtt med respekt og vanlig folkeskikk, sier Skei Grande.

Hanssens ansvar
Dette blir derfor gjenstand for debatt på Stortinget torsdag hvor Skei Grande krever at Bjarne Håkon Hanssen foretar en gjennomgang iav Utlendingsdirektoratet og en evaluering av Utlendingsnemnda med tanke på å få utlendingsforvaltningen til å fremstå som mer serviceinnstilt i tråd med god forvaltningsskikk.

– UDI og UNE skal foruten å være kontrollinstanser også være et serviceorgan for både norske borgere og utenlandske borgere, sier Skei Grande.

– Det er Bjarne Håkon Hanssens ansvar å påse at UDI og UNE følger god forvaltningsskikk og yter service. Det handler nok mye om en holdningsendring i dette systemet, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**