Må dempe presset på sykehusene

Sykehusene styrer mot et samlet underskudd på om lag 1,5 milliarder kroner i 2007.
– Pasientene må i økende grad behandles på et lavere nivå enn i dag. Vi må i økende grad fokusere på hvordan primærhelsetjenesten kan begrense pasientstrømmen til sykehusene, sier Venstres helsepolitiske talsmann, Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I følge NRK Rogaland sender fastleger pasienter til Stavanger universitetssykehus som aldri før. Bare 10-20 prosent av pasientene som henvises har en så alvorlig skade at det ender med operasjon eller annen behandling.

Gunvald Ludvigsen

Gunvald Ludvigsen
Foto: Marta Kvikne

Fungerer ikke
– Det er godt mulig dette ikke er en nasjonal trend, men den illustrerer helsevesenets viktigste utfordring. Langt flere pasienter kan behandles på et lavere nivå enn i dag. I teorien er alle enig om at behandling skal skje på lavest mulig nivå. Dette fungerer ikke i praksis, og dermed blir kanskje dette helsevesenets viktigste utfordring, sier Ludvigsen.

– Dersom vi skal få til bedre løsninger i helsevesenet må vi fokusere mer på hvordan primærhelsetjenesten kan begrense pasientstrømmen til sykehusene. Norge har et kraftig forbedringspotensiale på bedre forebygging, sier Ludvigsen, som også er tidligere sykehusdirektør.

 - Dersom vi skal få til bedre løsninger i helsevesenet må vi fokusere mer på hvordan primærhelsetjenesten kan begrense pasientstrømmen til sykehusene, sier Ludvigsen.

– Dersom vi skal få til bedre løsninger i helsevesenet må vi fokusere mer på hvordan primærhelsetjenesten kan begrense pasientstrømmen til sykehusene, sier Ludvigsen.
Foto: Microsoft

Enklere oppfølging
Han peker på at fastlegene må ta sitt portvaktansvar mer alvorlig, og i større grad bare henvise alvorlige tilfeller til sykehus.
– Fastlegene har et stort ansvar for å prioritere de som virkelig trenger spesialisert oppfølging mot de som kan klare seg fint med enklere oppfølging. Det handler ofte om å ta seg tilstrekkelig tid med hver enkelt pasient. Mange gjør dette allerede i dag, men vi må være ærlig å si at her er det et forbedringspotensiale, påpeker Ludvigsen.

Kommunene på banen
Han mener at det ikke nødvendigvis er slik at man blir friskere av mer spesialisert behandling.
– Mange trenger først og fremst informasjon fra legen, og det er viktig at legene tar seg tid til dette. Her har også kommunene et ansvar. De utnytter ikke den muligheten som fastlegeavtalen gir til offentlig legearbeid, for eksempel til sykehjemstjeneste. I gjennomsnitt arbeider en fastlege 5,0 til 5,5 timer i offentlig legearbeid, mens avtalen gir anledning til å pålegge legene 7,5 timer pr. uke, understreker Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**