Kommunestyret i Sigdal krever 100 millioner for Trillemarka-vern

-Vi forventer at statlig myndighet nå stiller opp og gir Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner et skikkelig håndslag, sier varaordfører i Sigdal Runolv Stegane (V). Han mener at statens tilbud om å gi kommunene 30 millioner kroner til næringsfond er et skambud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunestyret i Sigdal vedtok torsdag å kreve staten for 100 millioner kroner til næringsfond som en kompensasjon for tap av varige verdier etter vernet av 147. 000 da. i Trillemarka. Vedtaket var enstemmig.

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

– Vi forlanger at storsamfunnet nå stiller opp. Det er varige verdier som er tatt fra oss. Da må vi forvente at det gis en kompensasjon som er så stor at årlig avkastning av fondet kan gi oss mer enn småpenger, sier Runolv Stegane som hevder at Regjeringas tilbud kun vil gi kommunene en årlig avkastning på vel en million kroner.

– Når dette skal deles på tre kommuner, blir det ikke mye til å drive utviklingsarbeid for, sier Stegane.

Nore og Uvdal kommune har gjort tilsvarende vedtak, og det forventes at Rollag følger opp. Stegane løfter nå kravet over til fylkespolitikerne i Buskerud, der han også er varaordfører, og han tar opp saken med Venstres stortingsgruppe.

-Jeg utfordrer også Buskeruds stortingspolitikere til å følge opp og sørge for et så stort fond at avkastninga kan gi en brukbar årlig og varig kompensasjon, sier Runolv Stegane.

Les tidligere oppslag om samme sak

Saksutredning Sigdal kommune
Klikk på saksdokumenter formannskapet 28. februar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**