Mer frihet — mindre detaljstyring

Nå viser kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell muskler ved å trekke tilbake øremerkede midler til barnehageutbygging som ikke er brukt slik som de var ment. I Telemark går dette mest utover Porsgrunn, og jeg er enig med ordfører Beyer at dette må føles urettferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker at kommunene må gis økt frihet til å finne de løsningene som passer best i den enkelte kommune. Akkurat det Porsgrunn antagelig har gjort, nemlig å bygge ut barnehageplasser når de hadde behov for det. Siden Porsgrunn hadde det behovet tidligere enn når regjeringen sa at kommunene skulle ha det, straffes de for å ha satset på barnehageutbygging før de øremerkede midlene kom.

Øremerkede midler skal kun brukes til det de er ment for, og det er jeg enig med kunnskapsministeren i. Venstres løsning er derfor at kommunene får minst mulig øremerkede midler og mer frie midler. Vi ønsker at kommunene selv kan få velge om de vil ha all finansiering fra staten som frie midler. Øremerkede midler fører til detaljstyring og detaljerte rapporteringskrav, og det er ingen selvfølge at de dekker de behov som kommunen har. I motsetning til frie midler som vil gi en reell mulighet til å styre mer etter lokale forhold, og et bidra til et levende lokaldemokrati.

Tonje Løwer Gurholt

Tonje Løwer Gurholt

Venstre tror ikke at kommuner unnlater å bygge ut gode velferdstilbud selv om ikke det er øremerkede midler som styrer dette. Lokalpolitikere kjenner sin kommune og innbyggernes behov bedre enn statsrådene, og har derfor den beste forutsetning for å bruke midlene slik det er størst behov i kommunen. Det er bare ikke sikkert at kommunens behov, er de samme som de regjeringen har på våre vegne, eller at de samme behovene dukker opp på akkurat samme tidspunkt.

Tonje Løwer Gurholt
Leder Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**