Velkommen til bygda

Synnovates meningsmåling som ble lagt frem 8. april, viser at 45 prosent av den urbane befolkningen kan tenke seg å flytte til distrikts-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


"Denne interessen for å bo på bygdene må vi gripe tak i", sier landbruksminister Terje Riis- Johansen i en kommentar til undersøkelsen. Samtidig har regjeringen foreslått det stikk motsatte i sitt høringsnotat. Nemlig at man i større grad enn før skal ha boplikt, samt innstramminger i regelverket for hvordan man kan drive gården. De foreslår bl.a å nekte folk å bygge kårhus der det ikke er husdyrhold, og å pålegge boplikt på utmarkseiendommer.

Telemark Venstre mener det er feil å tro at flere vil gjøre alvor av å bo på landbrukseiendommer ved å tvinge dem til det. Venstre vil stimulere til bolyst, isteden for tvang om boplikt. Det gjør man ved å være åpen for nye muligheter å drive en gård på, ikke ved å innføre et enda strengere regelverk.

Tonje Løwer Gurholt

Vi vet at mange distriktskommuner i Telemark sliter med befolkningsnedgang. De ønsker at flere gjør alvor av å flytte til bygda og finne sitt gode liv på landet. Men for at flere skal bosette seg i distriktene, må det være rom for annen næringsutvikling på gården i tillegg til det tradisjonelle landbruket. Fremtidens landbruk er avhengig av menneskene som bor på gårdene og kreativiteten til disse. Derfor er det så viktig å være åpen og fleksibel for å finne løsninger som gjør at disse ønsker å bosette seg og utvikle gårdsbruket ut fra de mulighetene de selv ser og ressursene de har.

Tonje Løwer Gurholt
Leder Telemark Venstre

Innlegget står i NATIONEN HER

Innlegget står i VARDEN HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**