Velferd for kvinner må stadig vinnes

Venstre har gått i bresjen for kvinners rettigheter i Norge i over hundre år. I forbindelse med den internasjonale Kvinnedagen 8. mars, kan vi også minnes at det var Venstre-kvinner som i 1907 kjempet frem kvinnelig stemmerett ved stortingsvalg. Men velferd og status for kvinner må stadig vinnes, og hundre år senere er det spesielt viktig å peke på kvinners rettigheter i et internasjonalt perspektiv, uttaler fylkesleder Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kvinners rettigheter blir i dag krenket i mange land. Jeg vil spesielt peke på land i den muslimske verden med kvinnefiendtlige regimer. Flere av dem praktiserer blant annet tvangsgifte, steining for påstått utroskap og at kvinnelige vitneutsagn ikke blir hørt. Videre kan kvinner straffes med døden for umoralske handlinger, mens menn kan ha flere koner og et ubegrenset antall midlertidige ekteskap.

Irandemonstrasjon

Iranske kvinner har det spesielt vanskelig, og i dag, 5. mars, mens jeg skriver dette, skal fem kvinner henrettes. Ei av de dødsdømte avviser blankt at hun har drept mannen sin, som hun mener begikk selvmord. Dette støttes av den rettsmedisinske rapporten, ifølge iranske kilder.
Ved krig og uroligheter blir ofte kvinners rettigheter krenket, og ved at kvinner og barn ofte slås sammen i én gruppe, havner kvinner mer i en offerrolle, og ikke som en ressurs. Kvinner blir sjelden og aldri tatt med når fredsforhandlere samles, selv om kvinner oftest kjenner lokale forhold best.

Menneskehandel og trafficking Ifølge FNs International Labour Organisation, ILO, lever 12,3 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Om lag 80 prosent av disse er kvinner, og mange tvinges til å jobbe i sexindustrien. Det blir en for lettvint løsning å kriminalisere prostitusjon, som bare vil gjøre tilværelsen for prostituerte enda mer utrygg. I stedet må innsatsen for å ta bakmenn intensiveres gjennom et effektivt internasjonalt politisamarbeid. Menneskehandel og trafficking er et internasjonalt problem som krever internasjonale løsninger.

Noe av drivkraften bak menneskehandel er bunnløs fattigdom. Dette gjør mange kvinner til lette bytter for kyniske agenter som lokker dem til rike land hvor veien inn i prostitusjon er kort. Derfor er det uhyre viktig å bedre kvinners levekår i fattige land. Dette vil umiddelbart også komme barn til gode. Et godt virkemiddel kan være mikrokreditt rettet mot kvinner. Kvinner er oppfinnsomme, innovative og ansvarlige entreprenører, overalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**