JA til Vinmonopol på Tjøme!

Tjøme Venstre vil stemme ja, for en etablering av Vinmonopol i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er igjen i forkant og markerer sitt standpunkt uten omsvøp.

Vinmonopol

Etablering av pol i sentrum vil virke som en magnet på handlende i sentrum. Dette vil gi en synergieffekt for handelsstanden generelt på Tjøme. Dette er i tråd med Tjøme Venstres program. Vi vil legge til rette for næringsetablering samt demme opp for handelslekkasje til andre kommuner. Denne etableringen vill legge forholdene til rette for økt satsing på øya vår i tiden som kommer.

Miljøaspektet er heller ikke å forglemme. Mange vil nå slippe turen til Teie eller Tønsberg for et nødvendig ærend. Det kan nå gjøres i egen kommune i nærmeste fremtid.

NB : Kommunestyret fattet et flertallsvedtak 12 mars. Tjømelista var de eneste som stemt i mot polets etablering i nytt lokale i sentrum.

Roar Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**