Tannløs tannhelsemelding

I dag behandlet Stortinget regjeringens tannhelsemelding. Saksordfører Gunvald Ludvigsen er skuffet over at regjeringen ikke har valgt å gå lengre for utsatte grupper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Sylvia Brustad har tidligere sagt at hun vil tette helsegapet. Sett i lys av det, er det trist at regjeringen ikke benyttet sjansen til å bedre ordningene for de som trenger det mest på tannhelseområdet,sier Gunvald Ludvigsen helsepolitisk talsmann i Venstre.

De som trenger det mest
Størstedelen av befolkningen har god tannhelse, men utsatte grupper som rusmisbrukere, eldre, sosialhjelpsmottagere og kronikere rammes av at regjeringen ikke styrker denne delen av helsevesenet.

– Det er svært urettferdig at sykdommer i munnen ikke behandles på samme måte som resten av kroppen. Det er ingen faglige grunner som tilsier at vi skal skille mellom disse , sier Gunvald Ludvigsen.

 Venstre vil ha bedre tannhelseordninger.

Venstre vil ha bedre tannhelseordninger.
Foto: Microsoft

– Vi er glad for at vi har fått med regjeringpartiene på at fastlegene kan gi direkte henvisning til terapeut forut for tannbehandling for tortur – og overgrepsofre, men vi hadde ventet at regjeringen skulle få til bedre ordninger for de som trenger det mest.

Offentlig finansiert ordning
Venstres hovedinnvending mot meldingen er at spørsmålet om det skal være en skjermingsordning for de med høye utgifter eller for de med lave inntekter utsettes. Fattigdomen blir ikke utryddet med denne meldingen heller.

– Sykdom i munnhulen reduserer livskvalitet og er både stigmatiserende og smertefullt for de som i utgangspunktet har det vanskeligst. Venstre ønsker å innføre en offentlig finansiering av tannhelsebehandlingen, og at alle som har store utgifter til nødvendig tannbehandling skal få dekket dette, avslutter Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**