Venstre vil ha en fleksibel foreldrepermisjon

Venstres sentralstyre vedtok i dag Venstres modell for foreldrepermisjon. Partiet mener det er viktig å føre en familiepolitikk som tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Denne friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barnets beste.

– Venstre mener disse målene oppnås best ved å erstatte dagens ordning med foreldrepermisjon i barnets første leveår med en tidskonto-ordning på 15 måneder pr barn som foreldrene selv disponerer fram til barnet er 16 år, sier nestleder Trine Skei Grande.

Venstre ønsker å legge til rette for at foreldrene selv skal kunne velge når og hvordan de vil ta ut sin foreldrepermisjon. Ingen foreldre er like og det kan være mange ulike grunner til at foreldre ønsker å ta ut permisjonen over flere år, sier Grande.

 Venstre vil ha fleksibel foreldrepermisjon.

Venstre vil ha fleksibel foreldrepermisjon.

– For de fleste vil det være naturlig å ta hele permisjonen i barnets første leveår. Men for andre passer det bedre å gå tilbake i jobb med en ekstra ferieuke i flere år framover. Andre foretrekker en fridag i uken mens barna er små, mens enkelte vil gå litt tidligere fra jobb et par ganger i uka, sier Grande.

– Og noen ganger er foreldrene på ulike stadier i karrieren når de får barn slik at den ene for eksempel ønsker å utsette permisjonen i noen år. Vi har med andre ord forskjellige behov og det mener Venstre at politikken må ta høyde for, sier Trine Skei Grande.

Venstres løsning er følgende:
Innføre en foreldrepermisjonsordning som gjelder fram til barnet fyller 16 år.
Foreldrene bestemmer selv når de vil ta ut permisjonen. ·
For å sikre forutsigbarhet for arbeidsgiver må uttak av permisjonstid som hovedregel avtales mellom arbeidstager og arbeidsgiver tre måneder før uttak.
Kvoten som er forbeholdt mor skal være like stor for far. Derfor ønsker vi at hver av foreldrene må ta minimum 3 av disse 15 månedene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**