Aktiv seniorpolitikk

Erna Ekenes Olsen tok opp saken vedrørende den høye gjennomsnittsalderen i den videregående skolen i marsmøtet i hovedutvalget for utdanning i fylket. I Vestfold er nå gjennomsnittsalderen 55 år, og mange velger å fratre ved fylte 62 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi må ikke glemme at det viktigste verktøyet eleven har er læreren.

Erna Ekenes Olsen

Erna Ekenes Olsen

Det er kommet varsel om at lærere i de vidergående skolenen i Vestfold har en gjennomsnittalder på 55 år. Det er skremmende når mange kommer til å velge AFP ved 62 år. Frafallet av dyktige, erfarne lærere kan bli et problem. Det kan bli vanskelig i de kommende år å få kvalifisert arbeidskraft, særlig i en tid ved stort press på arbeidslivet. AFP er et godt tilbud, rent økonomisk, men mange vil fortsette med mindre arbeidsstyrke. Men AFP-ordningen er svært dyr for kommunen. En beregning viser ar ordningen koster kommunen opptil 140.000,- i direkte ugifter.

Mange kommuner har sett det problemet og gitt tilbud ut fra et seniortiltak med bl.a.
*Bonus opptil 20.000,-
*Redusert arbeidstid 80 % arbeidstid med 100 % lønn
*Mer fritid. Opptil 10 dager.

Det er mange rådmenn som mener kostnadene blir altfor høy pga. regelverket i Statens Pensjonskasse og måten premien for AFP beregnes. Men Statens Pensjonskasse er blitt åpnet for egen premieberegning av AFP som en forsøksordning for noen kommuner som skal sette i gang tiltakene.

Nå har lærerne et egent sett med seniortiltak i Arbeidstidsavtalen fra før med
Reduksjon i årsrammen for undervisning fra fylte 55 år med inntil 5,8 %,
Og inntil 12,5 % fra fylte 60 år.

I de kommunene som gjennomfører tiltakene, er det en forutsetning at reduksjonen i undervisningsplikten inngår i senioravtalen.

Følgende spørsmål ble stilt utdanningsdirektøren:

– Hva er vår seniorpolitikk i Vestfold for lærerne?
– Hvor mange ansatte på 100 % stilling er over 55 år og hvor stor % utgjør dette i undervisningen?
– Hva blir kostnaden om dette ble gjennomført?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**