Vi har verdens beste kvinner

Venstres åpnet sitt landsstyremøte i Oslo på selveste kvinnedagen 8. mars. Sponheim benyttet anledningen til å gratulere alle kvinner med dagen. – Vi – dette lykkelig stilte landet – har verdens beste kvinner. De jobber mest, føder flere barn enn noe annet land i Vest-Europa og har samtidig den høyeste utdannelsen, sa Venstres leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre åpnet sitt landsstyremøte i Oslo i dag.

Venstre åpnet sitt landsstyremøte i Oslo i dag.
Foto: Frode Fjeldstad

– Framtiden bygges ikke på olje og gass, men på høyt utdannede kvinner, sa Sponheim og henviste til sin tale på Venstres landsmøte i 2007. Der slo han fast at Norge har ansvar for å gjøre det like naturlig for kvinner som for menn å frigjøre seg fra en arbeidsgiver og starte for seg selv.

– Vi må og skal ha flere kvinner som selvstendig næringsdrivende og gründere. Gjerne innenfor kulturbasert næringsliv. Det er kvinnene som er nøkkelen for å skape det kreative Norge, sier Sponheim.

Fleksibel fødselspermisjon
I går vedtok Venstres sentralstyre en uttalelse om fleksibel foreldrepermisjon.

Høyre må velge
– Det reelle, borgerlige alternativet er Høyre, KrF og Venstre, sa Sponheim og ba Høyre om å ta et politisk valg.

– Hvis ikke kan de risikere å ende som valgkamparbeidere for Stoltenberg. Sponheim sa også at et lavutslippssamfunn forutsetter et høykunnskapssamfunn, og brukte i tillegg en del tid på sykehus, helse og klima i talen sin.

Les et redigert utdrag fra talen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**