Elvestuen leder Venstres programkomité

Ola Elvestuen fra Oslo skal lede Venstres programkomité skal legge frem forslag til nytt stortingsvalgsprogram for Venstre for neste valgperiode, 2009-2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Ola Elvestuen, som er innstilt som ny nestleder i Venstre, er valgt som leder av Venstres programkomité

Ola Elvestuen, som er innstilt som ny nestleder i Venstre, er valgt som leder av Venstres programkomité
Foto: Sveinung Bråthen

Programkomiteens oppgave er å utarbeid utkast til nytt stortingsvalprogram for perioden 2009-2013, og bidra til en åpen og inviterende prosess for programbehandlingen. For første gang vil også Lars Sponheim være medlem av Venstres programkomité. Første utkast skal være klart innen 1. september 2008, og 2. utkast innen 10. desember 2009. Frist for å komme med endringsforslag til 2. ukastet er satt til 13. mars 2009.

Komiteens medlemmer:
Leder: Ola Elvestuen (Oslo)
Nestleder: Gro Skartveit (Rogaland)
Anne Britt Skjetne (Nord-Trøndelag)
Helge Stiksrud (Buskerud)
Alvhild Hedstein (Oslo)
Alfred Bjørlo (Sogn& Fjordane)
Lars Sponheim (Hordaland)
Jonas Eilertsen (Unge Venstre)
Liv Haug (Norges Venstrekvinnelag)
Trond Enger (Liberale Studenter)

Varamedlemmer:
1. Guri Melby (Sør-Trøndelag)
2. Audun Rødningsby (Oslo)
3. Håkon M. Pettersen(Nordland)
4. Marta Lindås (Østfold)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**