Jonas i programkomiteen

UV har valgt Jonas Eilertsen som representant i programkomiteen for stortingsvalgprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

Programkomiteen ledes av påtroppende nestleder Ola Elvestuen og består ellers av:

Nestleder Gro Skartveit (Rogaland)
Anne Britt Skjetne (Nord-Trøndelag)
Helge Stiksrud (Buskerud)
Alvhild Hedstein (Oslo)
Alfred Bjørlo (Sogn & Fjordane)
Lars Sponheim (Hordaland)

+ Medlem vald av Unge Venstre (Jonas Eilertsen, Troms)
+ Medlem vald av Noregs Venstrekvinnelag (Torhild Skogsholm?)
Liberale studenter ba også om en plass, men landsstyret ga dem kun obeservatørstatus med forslagsrett.

Varamedlemmer
1. Guri Melby (Sør-Trøndelag)
2. Audun Rødningsby (Oslo)
3. Håkon M. Pettersen (Nordland)
4. Marta Lindås (Østfold)

Programkomiteens oppgave er å utarbeide utkast til nytt stortingsvalprogram for perioden 2009-2013 og bidra til en åpen og inviterede prosess for programbehandlinga.

1. Programkomiteen starter arbeidet innen 15.mai 2008.
2. Innen 10. september 2008 skal programkomiteen legge fram sitt 1.utkast.
3. Frist for å komme med endringsforslag til 1.utkast er 10.november.
4. Innen 10.januar 2009 skal programkomiteen legge fram sitt 2.utkast
5. Frist for å komme med endringsforslag til 2.utkast er 13.mars 2009 (denne fristen er vedtektsfesta).

Troms Venstre vil legge opp til studiesirkler ifm programarbeidet.

Lillian Hessen

Foto: Idar Ovesen

Landsstyret valgte for øvrig Lillian Hessen til redaksjonsnemnda for LM 2009, som kanskje blir i Tromsø?? Roar Sollied ble i fjor valgt til redaksjonsnemnda for årets Landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**