Uttalelse: Ordføreren må ha tillit også mellom valg

Venstres landsstyre vil endre kommuneloven, slik at ordførere skal velges minst to ganger i valgperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innbyggernes eneste mulighet i dag til å avsette en ordfører er ved valg hvert fjerde år. Heller ikke kommunestyret, som velger ordføreren, har noen annen mulighet. Den eneste åpningen for et ordførerskifte mellom valg, er at ordføreren selv ber om fritak eller blir straffedømt.

Venstres landsstyre ønsker å gi innbyggerne gjennom sine folkevalgte mulighet til å avsette ordføreren dersom det oppstår et alvorlig tillitsbrudd mellom valg. Den såkalte Terra-saken har aktualisert problemstillingen. I flere av kommunene ble de store tapene kjent for ordførerne, men ikke for velgerne, før kommunevalget. Nå kan ordførerne sitte i nye 4 år, hvis de selv vil og uten at velgerne har noen mulighet til å utrykke sin mistillit. Venstre mener dette er et uheldig prinsipp.

Venstre har programfestet at det bør være opp til den enkelte kommune å avgjøre om de ønsker direkte valg på ordfører og varaordfører. Et direkte ordførervalg gir mer makt til velgerne, og det gir større legitimitet til den som velges. Samtidig ser vi en utvikling i retning av økende profesjonalisering av ordførervervet, ved at de fleste ordførere nå er heltidspolitikere. Dette setter større krav til gjensidig respekt og tillit.

Det skal ikke være lett å kaste en ordfører, men i visse tilfeller kan det være tungtveiende grunner til å kunne foreta et nyvalg. Dette kan løses for eksempel ved at ordføreren selv får anledning til å stille kabinettspørsmål, eller ved at kommunestyret gis rett til å skrive ut nyvalg på ordfører en gang i valgperioden.

Venstres landsstyre vil på bakgrunn av dette oppfordre regjeringen til å vurdere erfaringene fra de direkte ordførervalgene og foreslå endringer i kommuneloven som gjør nyvalg av ordfører i en valgperiode mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**