Uttalelse: Venstre i bresjen for kvinners rettigheter

Venstre har gått i bresjen for kvinners rettigheter i Norge i over hundre år. Det var Venstre som i 1907 kjempet fram stemmerett for kvinner. Dessverre er det slik at norske kvinners rettigheter ikke gjelder for alle kvinner. Kvinners rettigheter blir i dag krenket i mange land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kvinnefiendtlige regimer
I flere land opplever kvinner tvangsgifte, steining for påstått utroskap og at kvinnelige vitneutsagn ikke tillegges vekt fordi disse kommer fra kvinner. Videre straffes kvinner med døden for "umoralske handlinger", mens menn kan ha flere koner og et ubegrenset antall midlertidige ekteskap. Iranske kvinner har det spesielt vanskelig, og fem kvinner henrettes tre dager før kvinnedagen.

Venstres landsstyre krever at det internasjonale samfunn tar avstand fra brudd på kvinners rettigheter.

Krig
Kvinners rettigheter blir ofte krenket i forbindelse med krig og uroligheter, gjerne som en systematisk del av krigføringen. Ved fredsforhandlinger er imidlertid kvinner sjelden å se.

Kvinner må trekkes aktivt med i fredsprosessene og i gjenoppbygging av samfunnet.

Menneskehandel og trafficking
Menneskehandel og trafficking er et annet område hvor kvinners rettigheter krenkes. Ifølge FNs International Labour Organisation, ILO, lever 12,3 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Om lag 80 prosent av disse er kvinner, og mange tvinges til å jobbe i sexindustrien.

Venstre vil advare mot den lettvinte løsningen å kriminalisere prostitusjon, som vil gjøre tilværelsen for prostituerte enda mer utrygg. I stedet må innsatsen for å ta bakmenn intensiveres gjennom et effektivt internasjonalt politisamarbeid. Trafficking er et internasjonalt problem som krever internasjonale løsninger.

Fattigdom
Noe av forutsetningen for menneskehandel og trafficking er bunnløs fattigdom i deler av verden. Dette gjør mange kvinner til lette bytter for kyniske agenter som lokker dem til rike land hvor veien inn i prostitusjon er kort.

Venstre understreker derfor behovet for å bedre kvinners levekår i fattige land, særlig gjennom å styrke helsetilbudet og ved å sikre utdanningsmuligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**