Venstre vil beholde sykehuset i Moss

— Vi bør beholde sykehuset i Moss selv om det skal bygges nytt sykehus på Kalnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

Det mener Sindre W. Mork (V) i Moss.
Han viser til debatten i Moss Avis de siste dagene om plassering av det nye sykehuset for Østfold.
— V vil ha nytt sykehus på Kalnes. Men vi mener at vi i tillegg bør ha sykehuset i Moss som akuttsykehus, sier Mork.
Snart skal styret i Helse Sør-Øst ta stilling til om deler av Follos innbyggere skal høre til Østfoldsykehuset.
— Hvis det blir resultatet, er det pasientgrunnlag nok for å ha to sykehus, ett på Kalnes og ett i Moss, mener Mork.
Torsdag skrev Moss Avis om ordfører Thore Vestby i Frogn (H), som tok til orde for at et nytt sykehus bør ligge nærmere Moss.
— Hvis sykehuset i Moss beholdes som et supplement til det nye sykehuset som bygges på Kalnes, bør det bli mer attraktivt for Follos befolkning å bli innlemmet i Østfoldsykehuset, mener Mork.
Han mener at akuttsykehuset i Moss i så fall kan disponere både dagens lokaler og lokalene til Mosseporten sykehjem.

Les artikkelen i Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**