Klæbu Venstre foreslår vårdugnad

Klæbu Venstre ønker at slagordet “Hei Klæbygg, ka kainn æ gjør for dæ” skal føre til engasjement og servicevilje i kommunen. Selvfølgelig blant kommunens politikere og ansatte, men også mellom folk flest. Som et konkret forslag i den forbindelse foreslår vi å gjennomføre en vårdugnad i Klæbu Kommune til våren, gjerne i begynnelsen av mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er som kjent mytji som kjæm fram når snø’n forsvinn, og vår erfaring er at det tar tid før søppel og andre etterlatenskaper etter en lang vinter er ryddet opp.

Dugnaden kan gjennomføres på følgende måte:
– Klæbu kommunes administrasjon må ta ansvaret for koordinering og styring. Det må lages en detaljert plan, folk trenger informasjon, arbeidet må organiseres, særlig fellesarealene. Man trenger å få transportert hageavfall og søppel vekk.
– Hver enkelt husstand rydder på egen tomt og umiddelbart utenfor.
– Velforeningene organiserer ryddedugnad på fellesarealene inne i boligfeltene.
– Avdelingene i idrettslaget og kanskje andre organisasjoner og lag får ansvaret for offentlige områder, som veier, sentrumsområder, friområder etc. mot en godtgjørelse.
– Skoler, barnehager og kommunale institusjoner bør kunne gjøre en jobb på dagtid denne dagen i sitt eget område.
– Kommunens egen "driftsavdeling" må sørge for å feie gater, og gjøre sitt faste ryddearbeid før denne dagen.
– "Driftsavdelingen" og kanskje noen av bøndene i bygda (mot utgiftsdekning) må stille opp denne ettermiddagen for å transportere vekk avfall.

En dugnad vil sørge for at Klæbu kommune får mye igjen for hver krone som brukes. En godt tilrettelagt dugnad er artig og meningsfull å være med på, og man får gjort mye på kort tid.

Vi er sikre på at en slik dugnad vil kunne få god oppslutning, og bli positivt mottatt blant folk i bygda. Også blir det jo så fint og trivelig etterpå.

Forslaget, som ble positivt mottatt av Rådmann og kommunestyrets representanter, ble lagt frem på kveldens kommunestyremøte av Venstres Frode Støre Bergrem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**