Felles ekteskapslov: Riktig med likebehandling

Venstre er glad for med at Regjeringen nå har lagt fram et forslag til nye felles ekteskapslov som likestiller ekteskapet og partnerskapet. – For et liberalt parti er det en selvfølge at et samfunn likebehandler mennesker uavhengig av seksuell legning, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Det en selvfølge at et samfunn likebehandler mennesker uavhengig av seksuell legning, sier Skei Grande.

– Det en selvfølge at et samfunn likebehandler mennesker uavhengig av seksuell legning, sier Skei Grande.
Foto: Kaare Pettersen

Skei Grande er imidlertid skuffet over at Regjeringen ikke går inn for å skille det juridiske og det seremonielle ved inngåelse av ekteskap. Venstre ønsker en felles juridisk ekteskapsinngåelse som erstatter både dagens vigsel og gjeldende partnerskapslov.

Respekterer ekteskapet
– Venstre vil ikke frata kirken den frihet de har i dag til å ikke vie homofile. Det bør være opp til det enkelte tros- og livssynsamfunn å avholde egne ekteskapsseremonier. Venstre respekterer at ekteskapet for mange er et samliv mellom mann og kvinne som er innstiftet av Gud. Men som politisk parti forholder vi oss til at ekteskapet ikke bare er en religiøs institusjon, men også en juridisk, sier Skei Grande.

 Venstre har som målsetting å få gjennomslag for mest mulig av partiets programformuleringer når felles ekteskapslov skal behandles av Stortinget.

Venstre har som målsetting å få gjennomslag for mest mulig av partiets programformuleringer når felles ekteskapslov skal behandles av Stortinget.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstre har lenge hatt programfestet felles ekteskapslovgivning for homofile og heterofile og at homofile skal kunne vurderes som adopsjonsforeldre på lik linje med heterofile.
– Ingen har rett til å adoptere, men for Venstre er det naturlig at homofile skal kunne vurderes som adopsjonsforeldre på lik linje med heterofile, påpeker Trine Skei Grande.

Venstres programformuleringer
I Venstres program for stortingsperioden 2005-2009, står det følgende om likestilling av partnerskap og ekteskap:

"Venstres familiepolitikk er tuftet på sosialliberale grunnverdier. Vi ønsker et samfunn som likebehandler homofile og heterofile. Venstre ønsker å likestille ekteskapet og partnerskapet. Venstre går derfor inn for at en felles juridisk ekteskapsinngåelse erstatter både dagens vigsel og gjeldende partnerskapslov. Den nye ordningen vil ikke sette noe krav til noen form for seremoni, men la det være opp til det enkelte tros- og livssynssamfunn å avholde egne ekteskapsseremonier.

Ved å innføre en felles ekteskapslovgivning vil også lesbiske og homofile få de samme adopsjonsretter som andre. Ingen har rett til å adoptere, men homofile skal på lik linje med andre kunne vurderes som adoptivforeldre. Det er barnas beste som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av adoptivforeldrenes evne til å gi barna en god oppvekst, ikke sivilstatus eller seksuell legning."

Vil ha gjennomslag
– Venstre skal nå ha en grundig behandling av alle sidene ved lovforslaget, og vi har som målsetting å få gjennomslag for mest mulig av partiets programformuleringer, avslutter Trine Skei Grande.

Mer informasjon
16.05.2007: Åpner for assistert befruktning for lesbiske
16.11.2007: Ekteskapsloven: – Kan ikke diskriminere homofile

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**