Eksempelets makt

Ordføreren i kommunen har tatt initiativ til Fokus Tjøme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Monica & Siw

Foto: R.Jonassen

Venstre tok invitten til AP ordføreren på alvor og kom med konkrete forslag til innsparing i kommunestyret 12 mars. Kommunen har et innsparingspotensiale på ca 8 milioner kroner for inneværende budsjett.

Derfor fremmet Venstre sin representant Monica Hofer et forslag som ville gitt en viktig signaleffekt for innbygerene i kommunen. Administrasjonen fremmet forslag om å øke møtegodtgjørelsen til folkevalgte . Som et motforslag ønsket Venstre å redusere dagens satser med 50 %. Forslaget fikk ikke gehør og fikk kun forslagsstillers stemme.

Denne sjansen til å gi et klart signal om at politikere ønsker og bidra med sitt, ble ikke benyttet. Politikerene i kommunen mistet med dette sjansen til å foregå med et godt eksempel i forkant av en større innsparingsprosess.

Roar Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**