– Komiske utslag

Det sa Gunhill Berge Stang (V) på Dagsrevyen i kveld, om hvordan regjeringens frukt og grønt-ordning slår ut lokalt i skolepolitikken. Enten må de velge å gi frukt, eller så må skolen legges ned. – Om barna må sitte på bussen i over ein time og att på til på en farlig skoleveg, så er det en fattig trøst for foreldre at barna får ei pære når de kommer fram, sier hun til NRK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les hele saken på NRK her.

 Gunhild Berge Stang (V) vil heller prioritere penger til lærere og svømmebasseng, og mener foreldre kan betale barnas frukt selv.

Gunhild Berge Stang (V) vil heller prioritere penger til lærere og svømmebasseng, og mener foreldre kan betale barnas frukt selv.

Må skjære ned
Berge Stang er kommunestyrerepresentant i Askvoll for Venstre. Askvoll er en av kommunene som har brukt pengene til frukt på andre ting. – Det skal skjerast ned på heilt grunnleggande tilbod i skulen og symjebasseng. Foreldre kan ta ansvar for frukt og grønt, men dei kan ikkje ta ansvar for å drive symjebasseng og bibliotek, seier ho til NRK.

 Odd Einar Dørum mener det er gal prioritering å lovfeste frukt, når skolen mangler ressurser til flere lærere.

Odd Einar Dørum mener det er gal prioritering å lovfeste frukt, når skolen mangler ressurser til flere lærere.
Foto: Rune Kongsro

Venstre mot lovfesting
Venstre på Stortinget har også tatt til orde mot regjeringens lovfesting av frukt og grønt, og mener det er gal bruk av pengene. – Det er gal prioritering å lovfeste frukt og grønt-ordningen i skolen på det nåværende tidspunkt slik som Regjeringen foreslår, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

-I tillegg er dette i realiteten en snikøremerking av bevilgninger som den enkelte kommune skal kunne disponere, sier Dørum.

Dørum viser til at det i enkelte kommuner har vært en prioriteringsdebatt omkring innføringen av frukt og grønt-ordningen, utvidet timetall og flere lærere i skolen.

Prioritering må skje lokalt
– I trange tider vil nok mange kommuner heller prioritere å ha nok lærere i skolen fremfor for eksempel frukt og grønt-ordningen. Det er heller ikke slik at frukt og grønt har vært like vellykket overalt — mange kommuner viser til at man har problemer med avfallshåndtering og ikke har ressurser nok til administrasjon, sier Dørum, som også etterlyser en evaluering av ordningen.

Dørum fremholder at det er noen tiltak som er viktigere enn andre i skolen.

– I 2008 har Regjeringen tatt bort rentekompesasjonsordningen for skolebygg, stemt ned alle gode forslag for å styrke lærerrekruttering og lærerkompetanse og nå vil de tvinge kommunene til å prioritere frukt og grønt framfor flere lærere, bedre skolebygg og kompetanseheving. Regjeringen prioriterer helt feil på det nåværende tidspunkt, avslutter Dørum.

Det seneste forslaget regjeringen vil stemme ned, er Venstres forslag om et lærerløft. Les mer om det her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**