– Krever avgiftsopprydding

– Denne saken tok jeg opp med landbruksministeren for vel et år siden og det er trasig at man enda ikke har klart å finne en løsning, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt fra Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Min skriftlige henvendelse gikk da til landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (SP) – men etter departementets vurdering så ble den overført og besvart av finansminister Kristin Halvorsen (SV) som rette vedkommende.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at det snarest må være mulig å rydde opp i denne saken. Eller har vi en så til de grader fastgrodd forvaltning her i landet. Disse usikkerhetene gjenoppstår hvert år. Myndighetene må kunne utarbeide retningslinjer og regelverk som er mest mulig oversiktlige og hvor det i så fall kommer tydelig fram at ulike næringer ikke forskjellsbehandles, sier Vera Lysklætt. – Finansministeren påstår nemlig i sitt svar til meg — at her skjer det ingen forskjellsbehandling mellom ulike næringer som reindrift og jordbruk.

Videre sier statsråden at alle som anskaffer et bestemt type kjøretøy må betale de avgifter som gjelder for akkurat dette kjøretøyet. De enkelte typer kjøretøy avgiftsbelegges imidlertid noe forskjellig. Da det er behov for ulike typer kjøretøy fra næring til næring, vil avgiftsbelastningen av den grunn kunne slå forskjellig ut. Reindrifta benytter i hovedsak transportmidler som anses og behandles avgiftsmessig som personkjøretøy.

– Det er behov for en omlegging og at nødvendige transportmidler som benyttes i reindriftsnæringa avgiftsmessig blir behandla på lik linje med de som benyttes i for eksempel jordbruksnæringa – dette slik at vi får en oversiktlig og reell likestilling mellom de ulike næringene, avslutter Vera Lysklætt.

Les også saken på NRK Sami Radio.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**