– Regjeringen må på banen mot dødsstraff

7 arabiske land har ratifisert en arabisk menneskerettighetskonvensjon som tillater dødsstraff mot barn under 18 år. — Det er helt uakseptabelt og klart i strid med Barnekonvensjonens artikkel 37, sier Trine Skei Grande, nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hun er rystet over å høre nyhetene på NRK i dag, og gir Redd Barna full støtte i kampen mot dødsstraff mot barn.

 Trine Skei Grande er rystet over at land kan vedta lover i strid med FNs barnekonvensjon, som de selv har ratifisert.

Trine Skei Grande er rystet over at land kan vedta lover i strid med FNs barnekonvensjon, som de selv har ratifisert.
Foto: FN

Må påvirke Palestina
De palestinske områdene er en av dem som har ratifisert avtalen fra den arabiske liga. Skei Grande (V) mener den norske regjeringen må reagere tydelig mot dem. – Norge har brukt mye energi på å ha dialog med de palestinske myndighetene, og må bruke denne dialogen til å få stoppet dette vedtaket, sier Skei Grande.

Skei Grande stiller seg undrende til at disse arabiske landene har ratifisert denne avtalen, som ikke tar hensyn til den grunnleggende retten til liv. — Det viser at de ikke kan ta Barnekonvensjonen særlig alvorlig, siden dødsstraff mot barn er klart i strid med den, sier Skei Grande (V).

Regjeringen må på banen
Skei Grande vil be utenriksministeren komme til Stortinget med en plan for å bekjempe denne konvensjonen. — Vi kan ikke sitte stille å se at barn henrettes, og at medlemsland vedtar lover i strid med ratifiserte FN-konvensjoner. Regjeringen må snarest mulig komme til Stortinget med en plan for hvordan disse landene kan endre syn i denne saken, avslutter Skei Grande (V).

Les om mer om saken her, Redd Barna.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**