EU parlamentarikere på Sjusjøen

Er vi klare for radikal klimaomstilling? Kan kunstig liv fylle tanken på nye biler? Og hvordan blir fremtidens alderdom? Disse temaene vil bli diskutert når prosjektledere fra 18 europeiske land møtes på Sjusjøen i regi av Teknologirådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Annethvert år arrangeres det en arbeidskonferanse for medlemmer av European Parliamentary Technology Assessment (EPTA). Teknologirådet er Norges representant i EPTA og er vertskap for konferansen som finner sted 9. -11. april.
Felles idéutvikling – Prosjektlederne i EPTA arbeider til dels forskjellig, men temaene, en del av metodene og det at alle institusjonene gir råd til parlamenter, er felles.
– Europeiske samlinger er nyttige for å utveksle kunnskap og erfaringer – og for å få oversikt over aktuell teknologi­vurdering i Europa. Felles kan man også utvikle nye ideer til fremtidige prosjekter, sier prosjektleder i Teknologirådet Cathrine Heisholt.
I løpet av konferansen skal deltakerne diskutere mulige prosjekter innen følgende temaer:
– Behovet for en radikal klimaomstilling: Hvilke endringer og tiltak må vi sette i verk dersom klimaendringen fortsetter å eskalere?
– Fremtidens alderdom: Hvordan kan teknologi og innovasjon bidra til å løse utfordringene knyttet til den europeiske eldrebølgen?
– Syntetisk biologi: Ren biobrensel og billige malariamedisiner blir pekt på som fremtidige resultater av syntetisk biologi — mens det på den annen side åpner for misbruk gjennom for eksempel biologisk krigføring. Hvilke sosiale og etiske spørsmål angående påvirkningen på helse, miljø og samfunn reiser seg? På agendaen står også kommunikasjon og utveksling av erfaringer knyttet til bruk av ulike metoder for teknologivurdering.
agendaen står også kommunikasjon og utveksling av erfaringer knyttet til bruk av ulike metoder for teknologivurdering.
Kontaktperson
Prosjektleder Cathrine Heisholt telefon 23 31 83 25

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**