Mona H. Hellesnes

Mona Haugland Hellesnes er ordfører i Ulvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hellesnes vart etter valet i 2007 ordførar i Ulvik. Ho leia fylkeslaget i perioden februar 2008 – februar 2010 og sit no i Venstres sentralstyre.

– Det vert viktig å gjera synleg dei kvalitetane som Hordaland har, seier ho.

Hellesnes har vore svært engasjert mot monstermastene, som vert planlagde i fjordane. – Eg synest det er ein svært konservativ politikk å leggja overføringskablar i luftspenn over det svært vakre og verdfulle landskapet i Hordaland. Dette vil vera ei svært viktig sak for fylkeslaget framover, heiter det mellom anna i meldinga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**