Holmberg og personvernet

Kari Lise Holmberg (H) skriver i Varden 17. mars at Høyre vil avvente regjeringens lovforslag før Høyre tar stilling til datalagringsdirektivet. Etter å ha sagt seg enig med Venstre i at personvern er viktig og at personvernet er truet fra flere hold, fremhever hun allikevel hvor godt vi lever med loven om romavlytting fra 2005.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Torgeir Fossli

Foto: Telen

Hun antyder dermed at en ytterligere svekkelse av personvernet gjennom lagring av kontaktmønstre (hvem snakker med hvem, hvorfra og når) over telefon/internett/e-post i inntil 2 år også kan "leves godt med". En kunne da være fristet til å spørre om der i det hele tatt er noe igjen som ikke kan leves godt med?

Det kan se ut som om jeg og Holmberg er enige om at personvern er viktig, og det ser ut til at personvernsspørsmål opptar henne.

Når det derimot gjelder et konkret svar på hva Kari Lise Holmberg planlegger å gjøre/stemme i denne saken, så er hverken undertegnede eller Venstre fornøyd.

For Venstre er det uaktuelt å implementere direktivet, som Datatilsynets direktør og Høyremann Georg Apenes har omtalt som "totalitært svermeri", i norsk lovgivning.


Torgeir Fossli,
nestleder TELEMARK VENSTRE

Les det i VARDEN HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**