Venstreseier: Lettere å få helseforsikring

Nå blir det vanskeligere for forsikringsselskapene å si nei til kunder som vil ha helseforsikring på grunn av helseplager. Bakgrunnen for endringen er et representantforslag fra Venstres Trine Skei Grande og Gunvald Ludvigsen om å stramme inn på forsikringsselskapenes innsyn i pasientjournaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forbud mot bruk av helseopplysninger
Venstres foreslo i forslaget som ble fremmet 18.januar 2007 om å innføre et forbud mot bruk av opplysninger i pasientjournaler til kommersielle aktører som f.eks. forsikringsselskaper. I tillegg ba Venstre regjeringen å utrede og legge til rette for at nødvendige helseopplysninger gis i særskilt erklæring. Forslaget kan du lese her

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

– Det er svært betenkelig at et stort antall instanser, også kommersielle, skal ha tilgang på private opplysninger om oss. Koblingen mellom kommersielle interesser og sensitive personopplysninger er svært problematisk, mener Skei Grande.

– Rammene for hva som oppfattes som "normal og "frisk" blir stadig trangere, og det finnes mange eksempler på at kortvarig bruk av enkelte medisiner defineres som risiko for sykdom, eller disposisjon for sykdom og dermed brukes for å korte ned på erstatning eller til ikke å gi mulighet for å tegne forsikring, fortsetter Trine Skei Grande.

Regjeringens forslag
Regjeringen la før påsken frem et forslag som skjerper kravene til forsikringsselskapene på en rekke punkter:

Det må foreligge en "særlig risiko" — ikke enhver liten risiko er saklig grunn.
For at selskapet skal kunne nekte forsikring på grunnlag av risikostatistikker, må statistikken ha nær nok sammenheng med den enkelte saken.
Når selskapet kan nekte forsikring på grunn av en særlig risiko, skal avslaget ikke gå lenger enn nødvendig. I stedet for å nekte forsikring helt, må selskapet derfor — hvis mulig – i stedet tilby en mer begrenset dekning.
Andre særlige forhold enn risiko — for eksempel en særlig skadehyppighet – kan bare begrunne nektelse der dette ikke er urimelig overfor den enkelte.
Kundenes rettigheter når forsikring nektes, styrkes gjennom krav til skriftlig begrunnelse og mulighet for nemndbehandling.
Tilbud på forsikring til en særlig høy premie må også begrunnes skriftlig

Regjeringens forslag

Skritt i riktig retning
– Vi er ikke i mål, men jeg synes regjeringens forslag er et skritt i riktig retning. Dette vil gi en mye mer forutsigbar behandling basert på objektive kriterier, sier Trine Skei Grande til dagens Finansavis. – Jeg fikk aldri skriftlig begrunnelse da jeg fikk avslag på forsikring. Det er viktig å vite hvorfor man får nei, da blir det enklere å formulere en klage.

– Det som ikke er bra med dette forslaget, det er at forsikringsselskapene fremdeles har rett til å få ut helseopplysninger, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**