Den liberale eiendomsretten

Trine Skarvang fra Grorud Frp har et interessant innlegg om liberalistisk ideologi i Akers Avis Groruddalen 19. mars. Aller mest reflekterer hun over eiendomsretten sett i sammenheng med byutviklingspolitikk.
Hun nevner både Venstre og John Locke, men dessverre ikke i samme åndedrag. Det hadde vært mest riktig, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Reidar Lerdal

Den engelske filosofen og politikeren John Locke (1632 — 1704) er ganske klar når det gjelder eiendomsrett, i kapitel 5 om eiendom i "The Second Treatise of Government". For det første sier han at ingen fra naturens side har noen privat eiendom, eller område man styrer over. Den eneste eiendommen vi har fra naturens side er vår egen person, og det er derfor vi, i følge Locke, har en rett til å opprettholde vårt eget liv. Vi får en rett til egen eiendom gjennom arbeid, fordi vi eier vår egen arbeidskraft, sier Locke. Det vil si at det vi tar ut av naturen og foredler, det eier vi. Dette er et godt, liberalt og svært idealistisk synspunkt. I et slikt idéhistorisk bilde vil det bety at du eier den jorda du graver i og planter i med dine egne hender.
Mine liberale instinkter forteller meg, som Skarvang, at det nesten aldri bør være noe problem å sette opp en redskapsbod eller garasje. Du skal også kunne selge din eiendom, men trehogst og omfattende utbygginger er faktisk av interesse for fellesskapet.
Venstre mener i hvert fall at det er et politisk spørsmål om man skal bygge blokker og rekkehus et sted der det eksisterer liv for mennesker og dyr, trær og planter. Det er ikke reguleringskåthet, der er å ta ansvar.

Venstre var det eneste partiet som tok ansvar for fremtiden i Bjørvikareguleringen. På samme måte er vi til å stole på når det gjelder standpunktet om at Huken pukkverk ikke skal kunne utvide innover i marka, slik Frp i bystyret er for.

Allerede i 1689 i England var John Locke fremsynt nok til å ta med to helt vesentlige poenger i sin tekst, nemlig at vi eier det vi foredler ut av naturen så lenge det er nok til alle og så lenge det er et gode for fellesskapet. John Locke var med andre ord en sann liberaler som ikke var for rovdrift på naturen og hadde en instinktiv følelse for de store utfordringene i forhold til individets og fellesskapets rettigheter. Vi i Venstre forsøker å ivareta både individet og fellesskapet, også på tvers av generasjoner, i byutviklingspolitikken vår.

Mens vi balanserer hensynet til blant annet eiendomsrett, miljø, kulturminner og behov for utvikling, er det veldig vanskelig å tro at Frp tenker langsiktig eller på noe annet enn økonomi. Frihet for de få er ingen virkelig frihet, og spesielt ikke om friheten kun dreier seg om økonomisk markedsliberalisme, og aldri tar hensyn til naturen, kulturminner og folks livskvalitet.
Venstre kan miljø og kan også historie. Bare derfor våger vi å si at vi er liberale. Bare derfor våger vi å forsøke å skape en by for folk, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i sitt innlegg i Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**