Må ikke svekke NATOs operative nærvær i Norge

Regjeringen la idag frem langstidsplanen for Forsvaret. Venstre mener at NATOS operative og praktiske tilknytning til Norge ikke må svekkes og at Norge må få et sterkere landforsvar enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– For Venstre er det av avgjørende betydning at NATOs operative og praktiske tilknytning til Norge ikke svekkes, sier forsvarspolitisk talsmann i Venstre Odd Einar Dørum i en kommentar til at Regjeringen nå har lagt frem langstidsplanen for Forsvaret.

– For Venstre er det også viktig at landforsvaret styrkes, sier Dørum som konstaterer en klar økning i det samlede budsjettet.

Venstre registrerer at Regjeringen har valgt alenegang i langtidsplanen for Forsvaret stikk i strid med anbefalingene fra Forsvarspolitisk utvalg. Partiet vil nå derfor på selvstendig grunnlag behandle langtidsplanen for Forsvaret når den nå kommer til Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**