Regjeringen svikter breddefrivilligheten

– Regjeringen må rydde opp slik at ikke små frivillige organisasjoner blir skadelidende ved innføringen av frivillighetsregisteret. Hvis ikke svikter de rødgrønne breddefrivilligheten, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forskriften til det nye frivillighetregisteret er nå ute på høring. Departementet har lagt frem forslag om at hver enhet som skal registreres må betale 250 kr i et engangsgebyr, mens den årlige avgiften for hver enhet skal være på 135 kr. Flere organisasjoner har allerede reagert på at det er breddefrivilligheten som må bære kostnadene knyttet til det nye registeret.

Trine Skei Grande

Foto: Frode Fjeldstad

Venstre advarte
– Venstre advarte mot dette når vi behandlet saken om frivillighetsregister på Stortinget i fjor vår. Vi mente da at saken ikke var godt nok utredet, og at registeret var mest tilpasset store og veletablert enheter som i utgangspunktet kanskje ikke er de som vil ha mest behov for et frivillighetsregister. Det virker ikke som om regjeringen har lyttet til verken opposisjonen eller frivilligheten selv, sier Skei Grande.

 Barne- og ungdomsorganisasjoner kan bli pålagt store utgifter som følge av en ny avgift.

Barne- og ungdomsorganisasjoner kan bli pålagt store utgifter som følge av en ny avgift.
Foto: Microsoft

Mer byråkrati
– Departementets forslag til forskrift betyr mer byråkrati og større kostnader for breddefrivilligheten og det enkelte lokallag, noe som er stikk i strid med hensikten bak registreret, sier Skei Grande.

LNU anslår at det er over ti tusen lokallag i norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Dersom forskriften vedtas vil disse måtte betale for en tredjedel av driftskostnadene knyttet til det nye registeret. Store og veletablerte organisasjoner med liten lokal aktivitet vil derimot måtte betale forholdsvis mye mindre.

– En enhet kan like gjerne være den lokale 4H-klubben med ti medlemmer som en av de nasjonale organisasjonene med mange tusen medlemmer, påpeker Skei Grande, som reagerer på at det i forslaget ikke er lagt opp til en differensiering av avgiften i forhold til omsetning, og at man ikke har funnet mindre byråkratiske måter å registrere enhetene på.

Regjeringen må rydde opp
– Det største problemet er kanskje ikke størrelsen på avgiften. Men det er en kjempeutfordring å forklare elleve ungdommer i alderen 10-14 år at de ikke kan kjøpe ny volleyball til de skal på 4H-leir, men at de isteden skal betale penger for å få lov til å registrere organisasjonen, sier Skei Grande.

– Departementets forslag til forskrift innebærer ikke akkurat noe håndslag til breddefrivilligheten, og her må Regjeringen rydde opp, avslutter Skei Grande.

Mer info:
* Les innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen om lov om register for frivillig virksomhet.
* Les debatten i Odelstinget om lov om register for frivillig virksomhet 12. juni 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**