Ikke vent på ESA!

Fylkesleder i Troms Venstre synes departementet trenerer flyskolesaka til det uforsvarlige ved å avvente ESA-uttalelser. Ankesakene er til dels fjollete og ikke noe å avvente, mener han. UiT venter svar i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Flyskolen NAC gikk konkurs i påvente av at regjeringa skulle få avklart to ESA-anker. Pengene til flyverutdanning gjennom Universitetet i Tromsø kommer derfor ikke i gang. Sollied mener at den siste anken til ESA er beint ut så dum at den glatt kunne ha vært oversett: Noen har nemlig bedt ESA vurdere hvorvidt Staten kan starte utdanning som allerede finnes i det private markedet. -Hvordan skal man da forholde seg til BI, NKI og andre i tilsvarende tilfeller, spør Sollied, som samtidig hevder at det ikke fins så komplette flyskoler i landet som NAC var med sitt konsept. Han viser samtidig til at Universitetet i Lund har statlig finansiert pilotutdanning.

Den første anken gikk på at man ikke kunne subsidiere en privat flyskole. -Det er greit, og det kunne man tatt bleimen for, men pengene kunne umiddelbart ha fått rett adressat, nemlig Universitetet i Tromsø, og så hadde man vært videre. Nå er NAC borte vekk og stiftelsen sliter med å overleve. Da kan hangaren og flyene og hele infrastrukturen falle før BA-utdanninga er finansiert.

Ifølge Universitetet i Tromsø skal ESA ha lovet å være med ankebehandlingen til januar, hevder Sollied, men ingenting er kommet to måneder etter egen frist. Universitetet har satt frist til i dag for overhodet å klare å komme i gang med et kull til høsten.

Sollied registrerer at det ikke nyttet stort å skifte regjering i denne saka:-Det er overraskende at de rødgrønne ikke har ryddet opp, for de var jo temmelig tøffe i trynet før valget: Dette skulle de fort få på plass, erindrer Sollied.

Dørum på flyskolen

Foto: Roar Sollied

Bildet: Dørum besøker flyskolen Norwegian Aviation College, Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**