– Å bomme på spurv med kanon

– Det er prisverdig at flere politikere ønsker å hjelpe de som har gjeldsproblemer, men å opprette et gjeldsregister vil ikke være riktig. Regjeringens tiltak er nå å registrere alle innbyggere med gjeldsforpliktelser, sier Trine Skei Grande, nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Trine Skei Grande er skeptisk til innføring av flere registre.

Trine Skei Grande er skeptisk til innføring av flere registre.
Foto: Rune Kongsro

Venstre stemte mot å utrede opprettelsen av slikt register, da det ble behandlet i Stortinget.

Leverte innstilling til Huitfeldt
Utvalgsleder Professor på BI Tore Bråthen påpeker at et slikt register vil bli dyrt å opprette, og han tviler også på om et slikt register vil være særlig effektiv. — Det er en oppfatning Venstre deler. Dessuten havner de fleste i en vanskelig gjeldssituasjon på grunn av omstendigheter som inntrer etter at gjelden er stiftet, sier Skei Grande (V).

Trussel mot personvernet
I tillegg mener Venstre at et velfungerende gjeldsregister må være så omfattende at det uten tvil vil utgjøre en trussel mot den enkeltes personvern. – Det kan ikke være vanskelig å tenke seg at mange andre enn kredittgivere vil ønske å ha tilgang til et slik register, sier Skei Grande (V).

De færreste bekymrer seg over at personvernet svekkes, men for Venstre har personvern vært en viktig sak i mange år. Poenget er at det ikke er mulig å være liberal uten å bry seg om den enkeltes frihet fra unødvendig og utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. – Å stadig opprette nye registre, å samle og lagre informasjon om mennesker som ikke er mistenkt for noe kriminelt gjør at vi alle mistenkeliggjøres – stikk i strid med det liberale rettsprinsippet om at en er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er ikke en politikk Venstre vil være med på, avslutter Skei Grande (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**