Mer til dem som trenger det mest

Kommunestyret behandlet satser for økonomisk sosialhjelp i Stokke kommune under møtet 31. mars i år. Stokke har ligget lavest i Vestfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er derfor svært hyggelig at det ble vedtatt en økning av satsene til det nivået Staten selv har satt som veiledende. Ikke særlig god PR for Stokke kommune å ligge lavest i Vestfold.

Lommebok, penger

Alle politikere og kommuneansatte vet at kommunens økonomi er svært anstrengt, men å bruke dette som argument overfor de som virkelig trenger hjelp, gir meg en noe "flau smak" i munnen.

I utredningen som fulgte saken heter det jo også at Fylkesmannen benytter Statens satser som grunnlag for vurdering av klagesaker, og ved større avstand mellom disse og vår egen kommunes satser blir det vanskeligere å vinne fram med gode argumenter hvorfor vi som kommune ikke kan tilby Statens veiledende satser.

Det heter seg også sosialtjenesten ofte må begrunne svært godt hvorfor lavere satser blir benyttet samt at kommunens økonomi vanligvis ikke blir hensyntatt.

Ekstra godt må det derfor være for sosialtjenesteni kommunen at tid ikke lenger bør brukes på argumentasjon om lavere satser i vår kommune.

Heldigvis fikk vi vedtatt et kommunebudsjett i desember i fjor hvor det ble avsatt drøye 2 mill til uforutsette kostnader. Bruken av NOK 340.000 av disse i denne saken mener jeg virkelig er en god anvendelse.

31.03.08
Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**