Miljøfiendtlig prioritering

Flertallskameratene KrF, Høyre og Frp legger opp til en øket privatbilvekst inn til sentrum. Venstre foreslo i Bystyremøtet 31.03 at man i saken om Konseptvalgutredningen for “Arnatunnelen” (biltunnel) og “Dobbeltspor gjennom Ulriken” (jernbane) valgte å prioritere det siste, mens byrådspartiene ønsker begge deler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vågsbunnen i Bergen

Hensikten med å måtte ta noen av disse valgene er for å at det skal være realistisk å få midler til dette i ny Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 som er ute på høring i disse tider. Byrådspartiene ignorer tilsynelatende flere meget viktige punkter som blir anbefalt i ny NTP for at man vi i fremtiden skal sikre oss et miljøvennlig transportsystem i Bergensområdet:

For det første sies det opptil flere ganger at miljøvennlig bytransport forutsetter restriksjoner på privatbilbruk. Det betyr f.eks køprising og restriktiv parkeringspolitikk. For det andre anbefales det på det sterkeste at man først bygger ut kollektivnettet, dernest ringveisystemer og eventuelt til slutt øker vegkapasiteten inntil bysentrum. Men desverre ønsker byrådspartiene å gjøre alt dette i stikk motsatt rekkefølge og viser liten vilje til å komme med upopulære restriksjoner på privatbilen. Venstre er skuffet over vedtaket men vil fortsatt jobbe på alle hold for at Dobbeltsporet gjennom Ulriken blir bygget og setter i gang Ringvei Øst før bilbasert Arnatunnel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**