Giske driver utpressing

– Når kulturministeren endelig kommer på banen i forhold til konflikten ved Nasjonalmuseet hadde jeg forventet noe mer konstruktivt enn å drive med trusler om utsettelse av byggeplanene for et nytt museum på Tullinløkka, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etterspurt en avklaring
– Senest i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for inneværende år understreket Venstre viktigheten av at man nå fikk en avklaring av dette spørsmålet og snarest kom i gang med en arkitektkonkurranse. Dette vil være et avgjørende viktig bidrag for museets videre utvikling, påpeker Skei Grande.

Giske viser manglende respekt
– Hvis Giskes viktigste grep i forhold til Nasjonalmuseet er å true med å legge byggesaken på is frykter jeg at konflikten vil eskalere ytterligere. Jeg vil nesten kalle dette å legge et utilbørlig press på institusjonen og særlig de ansatte for å dem til å dempe seg. Sistnevnte vitner også om en manglende respekt for fagfolkene som står midt oppi konflikten, sier Skei Grande.

– Giske må forstå at dialog om nye løsninger for Nasjonalmuseet er en bedre løsning en trusler og utpressing. Det er ikke slik en statsråd med ansvar for en så viktig nasjonal kulturinsitusjon skal opptre, understreker Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**