Åpen høring om jernbanen i Oslo-området

I morgen avholdes åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Bakgrunnen er et forslag fra Venstre om en egen handlingsplan i form av en stortingsmelding om en mer velholdt og moderne jernbane i Oslo-området. – Jeg er glad for at vi har fått til en høring. Det vil gi flere aktører anledning til å komme med innspill i saken, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre vil he en egen handlingsplan for jernbanen i Oslo-området. - Det må bli slutt på alle forsinkelsene, sier Borghild Tenden.

Venstre vil he en egen handlingsplan for jernbanen i Oslo-området. – Det må bli slutt på alle forsinkelsene, sier Borghild Tenden.
Foto: Kåre Pettersen

Bakgrunnen for forslaget fra Venstre er de stadige feilene og manglene på jernbaneverkets anlegg den siste tiden. Les hele forslaget her.

– Vi har opplevet at mindre hendelser faktisk har lammet hele togtrafikken. Det kan vi ikke leve med. Det bidrar til å svekke tilliten til jernbanen. Et godt og pålitelig jernbanetilbud med tillit blant de reisende er avgjørende for å få mer trafikk over fra vei til bane, uttaler Borghild Tenden, nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Tenden trekker fram betydningen av Jernbanen rundt Oslo. – Dette er selve navet i den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Hendelser her kan få konsekvenser for trafikken i store deler av landet. Venstre ønsker fortgang i arbeidet med å få denne jernbanen opp på et akseptabelt kvalitetsnivå, legger hun til.

Ønsker mer åpenhet
– Jeg opplever også som politiker at det er vanskeligere å få alle fakta på bordet i saker som omhandler jernbanen. Flere aktører innenfor jernbaneområdet virker usikre på hvordan de skal forholde seg til jernbaneverket. Jeg håper en åpen høring kan bidra til mer åpenhet om utfordringene og løsningene på jernbaneomådet, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**