Lærerikt møte om Nasjonal Transportplan

Hordaland Venstre arrangerte i samarbeid med fylkestingsgruppen og bystyregruppen et engasjerende møte om Nasjonal Transportplan i Bergen gamle rådhus. Venstrefolk fra hele fylket møtte opp for å diskutere kollektiv- og samferdselsspørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Harald Hove 3

Det ble diskutert svært mange problemstillinger, men innlederne Harald Hove og Hans-Carl Tveit påpekte at det er transportproblemene samlet sett og kollektivløsninger Venstre bør ha fokus på.

Hans-Carl Tveit

I møtet ble det ikke vedtatt noe politikk, men alle innspillene fra lokallagene til NTP blir tatt med i det videre arbeidet i Hordaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**