Venstre vil ha AFP til alle

Venstre-leder Lars Sponheim mener det er feil at bare fagorganiserte skal ha rett til avtalefestet pensjon (AFP). Han mener AFP bør være for alle, og vil gjøre dette til valgkampsak. Ifølge Aftenposten er de andre borgerlige partiene positive til forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Det er urimelig at bare fagorganiserte skal ha rett til avtalefestet pensjon, sier Sponheim.

– Det er urimelig at bare fagorganiserte skal ha rett til avtalefestet pensjon, sier Sponheim.
Foto: Frode Fjeldstad

– Venstre vil i 2009 gå til valg på et krav om Avtalefestet pensjon (AFP) for alle. Vi vil arbeide for å få alle de ikke-sosialistiske partiene – også Senterpartiet – med på dette kravet, sier Sponheim til Dagens Næringsliv.

Urimelig
– Det er urimelig at bare fagorganiserte skal ha rett til avtalefestet pensjon. Etter forliket i lønnsoppgjøret går staten inn med mye mer penger til denne ordningen. Alle borgere skal ha samme rettigheter. Forliket har satt mer press på Stortinget til å gi AFP til alle. Det gjelder uorganiserte, småbedriftseiere og bønder, sier Sponheim til Aftenposten.

– Det er ikke holdbart ut i fra et rettferdighetshensyn at ikke alle er med, sier Venstre-lederen til DN.

Enige
Ifølge Aftenposten er Senterpartiets Ola Borten Moe enig med Sponheim. Også Kristelig Folkeparti-leder Dagfinn Høybråten, Fremskrittspartiets formann Siv Jensen og Høyre-leder Erna Solberg mener en AFP-ordning bør være for alle.

Høybråten tror en allmenngjøring av AFP vil presse seg fram.
– Det har LO og NHO med regjeringens bidrag sørget for. Staten bidrar med så mye til den nye AFP-ordningen at den sosiale forskjellsbehandlingen av dem som har AFP og dem som ikke har, er blitt mye større. Det kan i det lange løp ikke forsvares. En ordning for alle vil presse seg fram, men det er uvisst hvor raskt, sier Høybråten til Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**