Ikke legg ned trolleybussene!

Trolleybussene er ikke med i fylkets fremtidige planer for busstilbudet i Bergen og Bergen kommune vil ikke ta ansvar for å bevare trolleybussnettet. Nok en gang taper miljøet på fylkets og kommunens manglende evne til å samarbeide om kollektivtilbudet i byen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Trolleybussnettet i Bergen burde vært utvidet, ikke nedlagt.

Vågsbunnen i Bergen

Foto: Jostein Pedersen

Det er vel og bra at fylkeskommunen i fremtiden vilat bussene skal kjøre på biodisel, men strøm er mer miljøvennlig en både biodrivstoff og gass. Venstre mener det derfor i et miljøperspektiv er helt bak mål å fjerne det mest miljøvennlige alternativet. Vi burde prøve å bli mindre avhengige av ugjennvinnelig energikilder og heller utvide bruken av ren energi der det er mulig.

Venstre mener fylket burde tatt utvidelse av trolleynettet inn i anbudsutlysningen. Trolleynettet er allerede vedtatt utbygget til Paradis slik at man kan få en naturlig overgang mellom trolleybuss og bybane. Dette sikrer god kommunikasjon til byens størster arbeidsplasser på Haukeland sykehus og det Medisinsk- odontologiske fakultet.

At fylket ikke vil ta ansvar for drift og utvidelse av trolleynettet er synd, men da må Bergen kommune komme på banen å betale denne delen av kollektivtilbudet i Bergen. Det er ikke hugget i stein at fylkeskommunen for evig og altid skal ha ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, kommunes totale ansvarsfraskrivelse på dette området kan i et fremtidsperspektiv vise seg å være svært lite klokt.

Venstre er lei av at miljøet og brukerne av busstilbudet i Bergen stadig taper på fylkeskommunens og kommunens “skyttergravs-kommunikasjon”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**