Styret

Styret i Hordaland Venstrekvinnelag for 2010 består av:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Åsta Årøen flankert av fylkesleder Synnøve Handeland og politisk nestleder Gunn-Vivian Eide

Åsta Årøen flankert av fylkesleder Synnøve Handeland og politisk nestleder Gunn-Vivian Eide

Leder: Åsta Årøen
Nestleder: Torhild Holgersen
Medlemmer: Kari Østervold Toft, Kari Bente Helland og Kari Frønsdal
Varar: Liv Fausa og Gyri Skre
Informasjons- og opplæringsansvarlig: Stella Gjerstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**