2.plassen

Satsingar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det eg vil jobbe for i perioden er økte midlar
til kultur, spesielt retta mot barn og unge. Ein
folkevalt, som har fått tillit frå innbyggjarane
i Meland vil derfor lytte til dei som kjem med
innspel. Eg vil og jobbe for gode uteområder til
skulane som innbyr til allsidig fysisk utfolding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**