Sollied valgt til Venstres sentralstyre

Landsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling. Dermed ble Venstres fylkesleder i Troms, Roar Sollied, på lørdag én av de sju i Venstres sentralstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Øystein Nilsen LM 07

Som en følge av valget vil nestleder i Troms V, Øystein Nilsen fra Tromsø, gå inn i Landsstyret de neste to årene.

Sollied og Helge Solum Larsen, Rogaland er de to som erstatter Olaf Thommessen og Gunnar Kvasheim i sentralstyret. Ola Elvestuen fikk opprykk til ny nestleder ved siden av Trine Skei Grande. Roar Sollied har vært med på tolv landsmøter og har de siste fire årene vært fast medlem av Landsstyret. Han deltar også i Venstres profilgruppe for utdanning og kultur på Stortinget.

Nordområdene som verdensarena

Roar taler på LM 08

Hovedtema var det sosialliberale kunnskapssamfunnet med hovedvekt på skole og klima. I sitt innlegg utropte Sollied nordområdene til verdensarena for Venstre-politikk -Der handler det virkelig om klima, miljø, forskning, bærekraftige næringer, sikkerhetspolitikk, kultur, mellomfolkelige møter og demokratibygging, sa Sollied. Han håper at Staten nå vil gi de nye fylkene i landsdelen mer ansvar for mellomfolkelig arbeid i nord.

Svensk liberaler fra Balsfjord

Jan Björklund taler til Venstres landsmøte om det sosialliberale kunnskapssamfunnet i 2020

En av hovedinnlederne var Jan Bjørklund, den svenske utdanningsministeren, som representerer Folkpartiet liberalerna og har nær slekt i Balsfjord, der hans mor kommer fra. -Bjørklund presenterte “seks myter om utdanning” og viste at det svenske søsterpartiet har helt sammenfallende skolepolitikk som Venstre: De vil satse på kunnskap, kvalitetsheve lærerutdanningen og gi læreren mer respekt og rom til å gjøre sin jobb. Venstres landsmøte vedtok også å gå inn for et krav om at lærerne i ungdomsskolen skal ha minst 60 sp i sine undervisningsfag.

Landsmøtet feiret framgang ved siste valg og vedtok til sammen ni politiske resolusjoner:
Norge må bli et lavutslippssamfunn
Venstre krever en liberal innvandringspolitikk
Venstre prioriterer kunnskapssamfunnet
Trygg, verdig og forutsigbar omsorg
Nasjonalt løft for en mer moderne jernbane
Norge trenger flere småbedrifter
Fri tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon
Venstre vil ha utvidet fokus i russlandspolitikken
Bekjempelse av vold og overgrep. Regjeringen må handle nå!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**