Skedsmo bør bli forsøkskommune for 16-årig stemmerett

Venstre talte i gårsdagens formannskapsmøte for at Skedsmo bør bli forsøkskommune for 16-årig stemmerett. Saken går nå til barn og unges kommunestyre (BUK) for høring før saken kommer på kommunestyrekartet i juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

logo for valget

Foto: Hjemmesiden til departementet

– 16-åringer betaler skatt og de kan straffes om de bryter loven, men de får ikke være med å bestemme, sa Skedsmo Venstres leder Boye Bjerkholt i debatten. Bjerkholt pekte også på at mange av de beslutningene som fattes på kommunalt nivå angår ungdom i deres hverdag: skole, fritidsklubber, kulturtilbud, idrettsanlegg.

– I Østerrike har man veldig positive erfaringer med 16-årig stemmerett ved lokalvalg, og i fjor ble ordningen utvidet til også å gjelde ved nasjonale valg. Jeg tror ikke Østerrike er så forskjellig fra Norge, sa Bjerkholt.

Blant skeptikerne rundt bordet i formannskapssalen ble det blant annet hevdet at 16-åringer ikke vet nok om samfunnet rundt seg. – Tror du ikke at lavere stemmerettsalder kan bidra til at flere engasjerer seg tidligere, parerte SVs Kåre Mæland.

I fjor behandlet Stortinget et grunnlovsforslag fra SV om å senke stemmerettsalderen til 16 år. Forslaget fikk kun støtte fra Venstre og falt.

– Jeg kan forstå at noen er tilbakeholdne med å endre Grunnloven, men i denne saken handler det jo tross alt om en forsøksordning slik at vi kan få et bedre grunnlag for å vurdere konsekvensene av 16-årig stemmerett. Å si nei til en slik forsøksordning er å si nei til mer kunnskap, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**