Sanjin Salahovic har meldt seg ut av Venstre

Som følge av debatten omkring lesarinnlegga der Sanjin Salahovic har sjikanert en kommunalt ansatt, har Sanjin Salahovic meldt seg ut av Venstre. – Eg synest Sanjin Salahovic har gjort mykje godt for partiet, men eg kunne ikkje godta at han brukte sin posisjon som folkevalt i Venstre til å sjikanere ein kommunalt tilsett. I eit møte onsdag nekta han å orsake dette overfor den det galdt, trass i at eg bad han innstendig om det. Eg er derfor glad for at han har gjort nettopp det i Agderposten i dag, seier gruppeleiar Jan Kløvstad. Jan Kløvstad understreker at Arendal Venstre er

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


eit åpent parti utan verken tradisjon for eller ønske om å be noen melde seg ut. – Vi må berre ta utmeldinga til etterretning og ønske Sanjin lykke til vidare,s eier han.

Agderposten har omtalt utmeldinga på nettet i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**