Venstre løftet studiesentrenes rolle

Troms Venstre fikk støtte i fylkestinget da Roar Sollied fremmet studiesentrenes rolle i en flercampusmodell for høyere utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Roar Sollied 1

Foto: Harstad venstre

Troms Venstre har tidligere fått flertall i fylkestinget for at Universitetet i Tromsø i framtida må hete Universitetet i Nord-Norge. Etter dagens fusjon med Høgskolen i byen er det enda viktigere å ha med seg de andre institusjonene i Nord-Norge, særlig de nordligste høyskolene. Med en flercampusmodell kan utvekslingen og utnyttelsen av studiene til alle skolene styrkes betydelig.

Troms Venstre mener at studiesentrene må inngå i en slik flercampustenkning for også å få med seg folk som ellers ikke vil ha muligheter til utdanning pga økonomi, jobb, familie og lokale forpliktelser.
Venstre fikk inn følgende forslag:

Begrepet “flercampus” bør også omfatte studiesentrenes rolle. Fylkestinget vil framheve studiesentrenes funksjon for desentralisert, fleksibel og livslang læring, som er avgjørende for regional kompetansutvikling og vekst.

Venstre stemte for at Samisk høyskole også burde være en campus i U i Nord-Norge, ikke minst siden det er samiskstudier ved U i Tromsø allerede, men AP fikk flertall for at denne høgskolen skulle stå for seg selv som samiskspråklig.

Det ble for øvrig vist til at Nordland ikke ønsker en samling av alle institusjonene i landsdelen.- Det er også mulig å samarbeide tett i landsdelen, sier Roar Sollied og viser til at U i Tromsø har opprettet master i reiselivsfag ved Høgskolen i Finnmark, Alta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**