Venstre går for Dalborgmarka og Daimyo

Gjøvik Venstres gruppemøte ga i går kveld enstemmig tilslutning til å støtte Daimyo Varmes søknad om fjernvarmekonsesjon i Gjøvik. Det vil i så fall innebære en etablering av forbrenningsanlegg i Dalborgmarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Her er de viktigste argumentene bak beslutningen:

Miljø
Gjøvik Venstre ser det samlede miljøpotensialet ved Daimyos konsept som større enn Eidsivas. Kombinasjonen av å utnytte avfall, biomasse og biogass som energikilde, slik en kan i Dalborgmarka, er gunstig og vil samlet sett kunne gi en betydelig klimagevinst for Gjøvik.

Byutvikling
Gjøvik Venstre er bekymret for at plassering av et forbrenningsanlegg i sentrum vil båndlegge arealer til industriell virksomhet for generasjoner framover. Når det teknisk sett er unødvendig og heller ikke vil gi billigere energi, ser vi det ikke som en strategisk riktig beslutning å anbefale en sentrumsnær lokalisering av et forbrenningsanlegg.

Næring og industri
Gjøvik Venstre ser videre på Daimyos konsept med større næringsmessig interesse enn Eidsiva, som er et volumanlegg for returtrevirke og skogsavfall. Muligheten for en pelletsfabrikk i Dalborgmarka har ikke veid tungt, men om den kan realiseres vil det være en stor bonus. Videre er Gjøvik Venstre opptatt av en ny nærings- og industriakse mellom Hunndalen og Raufoss. Slik sett er Gjøvik Venstre like opptatt av å legge til rette for framtidige etableringer der som å bistå de “2 store” i sentrum. Daimyos konspet åpner i større grad for en slik utvikling enn hva Eidsiva gjør.

Konkurranse
Hensynet til konkurranse i “nett”-sektoren er et forhold Gjøvik Venstre har tatt hensyn til. Vi synes det er vanskelig at en og samme aktør skal ha monopol på framføring av både strøm og varme, slik Eidsiva vil få om de får konsesjon.

Når dette er sagt, så vil Gjøvik Venstre være positivt innstilt også til Eidsivas konsept om de finner en akseptabel tomt og får konsesjon fra NVE.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**