Vil ha tiltak for å berge villaksen

– Det er behov for en rekke strakstiltak for å bevare villaksen. Uten omfattende tiltak kan villaksen står overfor katastrofale følger, slik Direktoratet for Naturforvaltning har påpekt, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Også Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) har tatt opp den alvorlige situasjonen med statsministeren. Direktoratet for Naturforvaltning har ropt et kraftig varsku på grunn av lakselus som har utviklet resistens mot medisiner, og slår fast at dette kan medføre en katastrofe for villaks og sjøørret.

Handlingsplan
– Dette hersker liten tvil om at vi må få på plass en handlingsplan med konkrete tiltak for å bevare den nordatlantiske villaksen, sier Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug. Venstre vil nå fremme et forslag om dette overfor Stortinget.

Tre viktige tiltak
I forslaget som Venstre trekkes det frem særlig tre forhold:

Økt bekjempelse av rømming: Rapporten "Rømt oppdrettsfisk" fra Økokrim og Fiskeridirektoratet dokumenterer sammenhenger mellom rømming og uforsvarlig drift av oppdrettsannlegg. Vi trenger sterkere oppslutning rundt Rømmingskommisjonens arbeid, for å nå null-visjonen for rømming av laks.
Økt satsing på Gyro-bekjempelse: Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en forklaring på hvordan de vil følge opp "ideal-planen" for bekjempelse av Gyro frem mot 2010.
Bedre avlusingstiltak og økt forskningsinnsatsen: Det trengs bedre samordning av avlusingstiltak, blant annet at man gjennomfører avlusing samtidig i store regioner. Vi må også øke bevilgningene til forskning på lakselus og midler og tiltak som kan bekjempe lakselus. Spesielt aktuelt som følge av den nylig oppdagede resistensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**