Kebabringen er et faktum

Oslo har sin skjenkering. I kveld fikk Lillestrøm sin kebabring. Etter klokka to skal det ikke lenger være tillatt å selge mat i Lillestrøm sentrum. Forslaget ble vedtatt av kommunestyret i Skedsmo mot Venstres to stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kebab

Foto: tuareg, sxc.hu

– Jeg tror dette kommer til å skape flere problemer enn det løser, sa Venstres gruppeleder Boye Bjerkholt under debatten.

Han gjentok argumentene fra formannskapets behandling og slo fast at det er bra at folk får fylt opp magen etter en tur på byen. Bjerkholt uttrykte også bekymring for at tidligere stenging av matserveringen vil føre til høyere press på taxikøene etter at utestedene stenger klokka tre.

– Dette tiltaket bærer preg av at man vil gjøre "noe", men vet ikke helt hva man skal gjøre. Så ender man opp med å gjøre kebaben til den store fienden, sukker Bjerkholt oppgitt.

Venstre foreslo at det ikke skulle innføres kommunale åpningstidsbegrensinger for serveringssteder uten skjenkerett, og foreslo dessuten at kommunen skulle søke om unntak fra nasjonale åpniningstidsbegrensninger slik at utestedene kunne få holde åpent lenger.

– En viktig kilde til bråket i Lillestrøm, er kombinasjonen av trengsel og fulle folk. Da skjenketiden i sin tid ble utvidet fra 2 til 3, erfarte man at det ble en noe jevnere nedtrapping frem mot stengetid, men fremdeles med en veldig topp ved stengetid når alle gjenværende gjester blir kastet ut. Intensjonen med Venstres forslag var å se om videre utvidelse av åpningstiden ville ha samme effekt, men dessverre var det kun Venstre som var interessert i å teste ut en slik ordning, konstaterer Bjerkholt.

Venstre foreslo også å igangsette en forsøksordning med kommunale vektere i Storgata på nattestid natt til lørdag og natt til søndag.

– Helst ville vi hatt mer politi i gatene, for det er bare gjennom styrking av ordensmakten at vi kan hanskes med dem som kommer til Lillestrøm kun for å lage bråk, slik vi har sett en del episoder av i det siste. Men når kommunen ikke har mulighet til å styre over politiet, må vi jobbe ut fra de virkemidlene vi har. Og da kom Venstre fram til at en forsøksordning med uniformerte vektere i gatene, som en slags Natteravn Pluss, kan være et viktig supplement til politiets arbeid, og bistå med å identifisere bråkmakere og gjengangere, utdyper Venstre-lederen.

Men heller ikke her fikk Venstre gjennomslag. Etter to timers debatt, sto Venstre alene igjen på sine egne forslag, og fikk kun støtte fra SV i sin motstand mot videoovervåking av Storgata. Et forslag fra Ap om å åpne for innskrenking av også skjenketiden på øl som et ris bak speilet om de vedtatte tiltakene ikke viser seg å fungere tilstrekkelig, ble vedtatt med én stemmes overvekt, mot stemmene fra Venstre, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Se også:
Stenger kebabsjappene – for å stoppe gatevolden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**