– Norge trenger petroliumsfrie soner i nord

Gjennom forvaltningsplanen om Lofoten og Barentshavet åpnet regjeringen rekordstore arealer for petroleumsaktivitet i nordområdene. – Vi trenger klare avklaringer om hvilke soner som skal vernes mot oljeaktivitet, sier Trine Skei Grande etter dagens spørretime i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Konsekvensen av manglende avklaringer om oljeboring i nordområdene, er at kampen om Lofoten og Vesterålen fortsetter med full tyngde. Taperen er miljøet, fiskerne og kystbefolkning, påpeker Trine Skei Grande.

– Konsekvensen av manglende avklaringer om oljeboring i nordområdene, er at kampen om Lofoten og Vesterålen fortsetter med full tyngde. Taperen er miljøet, fiskerne og kystbefolkning, påpeker Trine Skei Grande.
Foto: Microsoft

Konfliktnivået mellom oljeinteressene på den ene siden, og fiskeriene og miljøinteressene på den andre siden tilspisser seg. I 2010 skal det tas stilling til spørsmålet om petroleumsfrie soner i de mest sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Usynlige vernesignaler fra Ap
– Deler fiskeri- og kystministeren fiskernes og kystbefolkningens skepsis til petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, eller vil hun som partifelle Tore Nordtun, åpne for petroleumsaktivitet i disse svært sårbare havområdene, spurte Venstres Trine Skei Grande i Stortinget i dag.

Helga Pedersen ville ikke svare på spørsmålet, og ville kommet tilbake til saken senere. Statsråden ville ikke forhåndskonkludere om petroleumsfrie soner utenfor Lofoten og Barentshavet, og gikk på denne måten i mot forslaget til Aps energipolitiske talsmann Tore Nordtun. Han har tidligere tatt til orde for et prinsippvedtak om å åpne for petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen når Aps nytt stortingsvalgprogram skal vedtas i Arbeiderpartiet.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Rune Kongsro

Uholdbart
For Venstre er holdningene fra Ap uholdbare.

– Venstre går inn for oljeaktivitet i nord, men grønt lys til utvinning i noen områder må kombineres med rødt lys til andre. For oss er det viktig at Lofoten og de mest sårbare områdene gis varig vern, sier Skei Grande.

Massiv kritikk
Oljedirektoratet har nå foreslått å lyse ut 104 nye konsesjoner for leting etter olje og gass. Flere av konsesjonene er i sårbare havområder og i viktige gyteområder for fisken. Forslaget har blitt møtt med massiv kritikk av miljø- og fiskeriorganisasjonene.

André N. Skjelstad

André N. Skjelstad
Foto: Rune Kongsro

– Kan fiskeriministeren garantere at hun vil ivareta fiskernes interesser når regjeringen tar stilling til det endelige omfanget av leteareal gjennom 20. konsesjonsrunde, spurte Venstres André N. Skjelstad under spørretimen.

Heller ikke her ville Helga Pedersen gi noen garantier. Hun la i stedet vekt på at departementet jobbet med saken.

– Vi har tidligere bedt om en langsiktig og avklarende Forvaltningsplan for nordområdene. Det har vi ikke fått. Konsekvensen av dette er at vi ser at kampen om Lofoten og Vesterålen fortsetter med full tyngde. Taperen er miljøet, fiskerne og kystbefolkning, avslutter Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**