Styret

Leder i Venstrekvinnelaget er Åsta Årøen. Hun er også Venstrekvinnelagets representant i Venstres sentralstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Styret Venstrekvinnelag

Foto: Torild Skogsholm

Leder
Åsta Årøen
Bergen
99 52 28 47
[email protected]

Bakgrunn:
Fødd i Drammen, men oppvokst på Blakset i Stryn i Sogn og Fjordane. Bor nå i Bergen(siden 1990). Utdannet jurist(fordypning i kommunalrett og rettsfilosofi) fra Universitetet i Bergen, men har også mellomfag i Nordisk. Har også studert Arbeids- og organisasjonspsykologi. Fra Diakonhjemmet i Oslo har eg ein mastergrad i verdibestemt ledelse. Eg har yrkeserfaring fra blant annet Bergen Kirkelige fellesråd(frivilligheit og nærmiljø), Røde Kors(flyktninger) og Kirkens Bymisjon(rus og prostitusjon). Er også fast spaltist i Bergens Tidende.
Eg er i dag er org.nestleder i Hordaland Venstre og stiller også som 4.kandidat til Bergen Venstre sin bystyreliste ved haustens kommunevalg.

Viktige saker for meg politisk er:
– At folk skal få bestemme sjølv i eige liv — dvs at ein må sjå på både individet og konteksten.
-Er ganske skeptisk til profesjonsmakt og byråkrati
-Styrke rettigheitssituasjonen til dei stigmatiserte — dvs rus og prostitusjon, og innvandrarar/flyktningar
– Styrke barneperspektivet i forvaltninga — m.a. i arelaplanlegging. Ja til fremme av barnekonvensjonens prinsipper.
– Næringsutvikling — å betre tilgangen til risikokapital!(meir penger og mindre konsulentar..)
– At Venstre kjem i skikkeleg maktposisjon på Stortinget(sjølv om vi får mykje valuta for dei vi har no)

1. Nestleder
Ellen Bjørge
Oslo
97 10 60 57
[/epost]

2. Nestleder
Ulla Nordgarden
Drammen
95 94 75 30
[epost#[email protected]]

Økonomiansvarlig
Liv I.Haug
95 28 61 61
[/epost]
Oslo

Webansvarlig
Carola Karl Urvik
Nordland
48 14 46 44
[epost#[email protected]][email protected]

Øvrige styremedlemmer
Tove Hofstad
Lier
[/epost]

Marit Helene Meyer
[epost#[email protected]]

Vara
1. Torunn Sandvand, Agder.
2. Ann-Christin Kippersund Willumsen, Hedmark.
3. Kjersti Almåsvold, Akershus.

Valgkomité
Mirjam Engelsjord

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**