Velkommen til Venstrekvinnelaget

Venstrekvinnelaget (VKL) er åpent for alle som ønsker å arbeide for liberal politikk i samsvar med Venstres grunnsyn. Venstrekvinnelaget fremmer likestilling mellom menn og kvinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årsmøte og konferanse 2008
Årsmøte i Venstrekvinnelaget fant sted 15.-16. februar 2008. Årsmøtet valgte nytt styre, og hadde en konferansedel med Voltektsutvalgets innstilling og forsvarspolitikk som tema.

Les artikkelen fra medlemsbladet “Liberal” nr. 1/08 fra møtet:

Venstrekvinnelagets årsmøte:
Vil ha en gjennomgang av verneplikten
Av Frode Fjeldstad
Vel 30 kvinner var samlet til årsmøte i Venstrekvinnelaget 16.-17. februar. De ønsker en gjennomgang av dagens verneplikt.

Tidligere forsvarsminister for Venstre, Elbjørg Løwer, holdt et foredrag om regjeringens forsvarspolitiske utvalgs innstilling. Hun var Venstres medlem i komiteen som skulle se på forsvaret i et lengre perspektiv, og legge grunnlaget sammen med forsvarssjefens Forsvarstudie for landets forsvarspolitikk de nærmeste årene.

Kvinnelig verneplikt
En av diskusjonene etter utvalgets innstilling har vært spørsmålet om kvinnelig verneplikt. — Utvalget, og jeg, mener at verneplikten må stå fast, så kan vi diskutere innholdet i den, sa Løwer. Hun mener det er et viktig prinsipp at man stiller seg til disposisjon for forsvaret. — Det bør være forsvarets krav til antall som bestemmer hvor mange som skal avtjene førstegangstjenesten, og den bør også gjelde for kvinner, mente hun.

Venstrekvinnelagets leder var usikker på hvor stor legitimitet verneplikten har, spesielt med tanke på at kun 25% av guttene avtjener førstegangstjenesten. — Hva slags plikt blir det, spurte hun. — Dersom man krever at også jenter skal inn i forsvaret på lik linje med gutta, så vil jo bare 12% av hvert kull bli innkalt, sa Skogsholm.

Samfunnssikkerhet
I en uttalelse fra årsmøtet forslår Venstrekvinnelaget at det bør nedsettes et utvalg for å vurdere alternativer til dagens såkalte verneplikt. Utvalget bør blant annet vurdere om all ungdom (både jenter og gutter) i 18-19-årsalderen, bør gjennomgå et flere ukers obligatorisk grunnkurs hvor man lærer om:
Forsvars-/militær sikkerhet
Samfunnets sikkerhet og sårbarhet (inkl. Miljøsikkerhet)
Humanitært- og fredsarbeid

– Gjennom en slik obligatorisk opplæring vil ungdom bli kjent med forsvaret, slik at forsvaret sikres en bedre rekrutteringsbase, sa Skogsholm i debatten rundt uttalelsen. Man vil også sikre at samfunnet står bedre rustet, og mindre sårbare i krisesituasjoner. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

Gjenvalg
Leder av Venstrekvinnelaget, Torild Skogsholm, og nestleder Liv Irene Haug sto ikke på valg, men Mirjam Engelsjord og Anne Midtlien ble valgt inn i styret.
Årsmøtet vedtok også en uttalelse, der man uttrykte bekymring over helsetilstanden til kvinnene som oppholder seg på statens ventemottak i Lier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**